Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Tên tài liệu Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra
Danh sách file đính kèm:
Tải về: Thong_bao_chuong_trinh_giam_sat_luat_thanh_tra.pdfThong_bao_chuong_trinh_giam_sat_luat_thanh_tra.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang