Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Tên tài liệu Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 - Công an Lục Ngạn
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 17-04-03_KS_CA_Luc_Ngan.pdf17-04-03_KS_CA_Luc_Ngan.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang