Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh -> Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
Tên tài liệu Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm PCT HĐND huyện Sơn Động khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách file đính kèm:
Tải về: Nghi_quyet_phe_chuan_ket_qua_mien_nhiem_PCT_HDND_huyen_Son_Dong_khoa_XIX,_nhiem_ky_2016-2021.pdfNghi_quyet_phe_chuan_ket_qua_mien_nhiem_PCT_HDND_huyen_Son_Dong_khoa_XIX,_nhiem_ky_2016-2021.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang