Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh
Tên tài liệu Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV
Mô tả

 

 

- Quốc hội họp phiên khai mạc;

- Thảo luận 04 dự thảo nghị quyết gồm: 1- Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; 2- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; 3- Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; 4- Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Xem xét Báo cáo về KT-XH và ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19); phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Đợt 2: Từ ngày 10/6 đến ngày 20/6/2020, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Cụ thể:

- Thảo luận về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi).

Ngày 20/6, Quốc hội họp phiên bế mạc.

 

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">Do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang không tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức gặp gỡ trực tiếp mà sử dụng các hình thức phù hợp theo yêu cầu phòng, chống dịch. Cử tri tỉnh Bắc Giang gửi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề liên quan đến Chương trình Kỳ họp thứ 9 theo hình thức gửi văn bản trực tiếp về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ Email:  doandbqhbg@gmail.com hoặc số điện thoại 0204.3829.318 (Trong giờ hành chính) trong khoảng thời gian từ ngày 02 đến ngày 10/5/2020./. (Văn bản chi tiết xem tại đây).

 

Nguyễn Vân Anh

 

    Lên đầu trang