Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách file đính kèm:
Tải về: BC_rut_kinh_nghiem_ky_hop.pdfBC_rut_kinh_nghiem_ky_hop.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang