Chương trình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Số 41/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 21BC6thang-ktns.pdf21BC6thang-ktns.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang