Chương trình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Số 19/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 6BCquyI-ktns.pdf6BCquyI-ktns.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang