Chương trình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Chương trình công tác của Ban KTNS HĐND tỉnh năm 2019
Danh sách file đính kèm:
Tải về: Chuong_trinh_cong_tac_cua_Ban_KTNS_HDND_tinh_nam_2019.pdfChuong_trinh_cong_tac_cua_Ban_KTNS_HDND_tinh_nam_2019.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang