Hoạt động của Đoàn thanh niên

Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trưởng thành đoàn và công bố quyết định giải thể Chi đoàn  

Do Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh không còn nguồn phát triển đoàn viên mới, căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn CCQ tỉnh đã ban hành Quyết định số 02-QĐ/ĐTN ngày 17/3/2017 về việc giải thể Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ngày 31/3/2017, thay mặt cho Ban Chấp hành chi đoàn, đồng chí Hoàng Huy Việt - Bí thư Chi đoàn công bố Quyết định giải thể Chi đoàn,...

    Lên đầu trang