Bắc Giang
Kỳ họp 6
Kỳ họp 6
Kỳ họp 6
Kỳ họp 6
Kỳ họp 6
Kỳ họp 6
kỳ họp 6
Khen kỳ 6
Chất vấn kỳ 6
Chất vấn kỳ 6
Chất vấn kỳ 6
Phiên họp tháng 12
Phiên họp tháng 12
Hoạt động của TT trước và sau Tết Nguyên Đán
Hoạt động của TT trước và sau Tết Nguyên Đán
Hoạt động của TT trước và sau Tết Nguyên Đán
Hoạt động của TT trước và sau Tết Nguyên Đán
Hoạt động của TT trước và sau Tết Nguyên Đán
Hoạt động của TT trước và sau Tết Nguyên Đán
TT HĐND tỉnh dự lê giao quân tại SĐ
TT HĐND tỉnh dự lê giao quân tại SĐ
Ký CT phối hợp 2019 với Ban Dân vận TU
Hoạt động của TT
Hoạt động của TT
    Lên đầu trang