Ý kiến cử tri

Danh sách thư mục

STT Thư mục Số tệp
1 Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh 5
2 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của HĐND tỉnh 25

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải về: Tong_hop_cua_DDBQH_gui_TW.pdf
    Lên đầu trang