Trả lời ý kiến cử tri

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII Tải về: 097.pdf
2 Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV Tải về: 0Tra_loi_yk_cu_tri_cua_Bo_GTVT_(Doan_DBQH).pdf
3 Xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kì họp thứ hai - Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Tải về: 17-03-03_Xem_xet_gq_y_kien_kien_nghi_cua_cu_tri-Ban,_To_dai_bieu_gui_KHDT,_Tai_chinh.pdf
4 Xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kì họp thứ hai - Gửi Sở Nội vụ Tải về: 17-03-03_Xem_xet_gq_y_kien_kien_nghi_cua_cu_tri-Ban,_To_dai_bieu_gui_Noi_vu.pdf
5 Xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kì họp thứ hai - Gửi Tòa án nhân dân tỉnh Tải về: 17-03-03_Xem_xet_gq_y_kien_kien_nghi_cua_cu_tri-Ban,_To_dai_bieu_gui_Toa_an.pdf
6 Xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kì họp thứ hai - Gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính Tải về: 17-03-03_Xem_xet_gq_y_kien_kien_nghi_cua_cu_tri-HTX_Hop_Duc_gui_Noi_vu,_Tai_chinh.pdf
7 Về việc giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII (Điện lực tỉnh Bắc Giang) Tải về: 17-04-18_giai_quyet_y_kien_cua_cu_tri-Dien_luc_BG.pdf
8 SXD-Trả lời ý kiến, kiến nghị của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tại kỳ họp thứ 2 Tải về: 17-04-14_CV-640_SXD_QHKT-tra_loi_kien_nghi_tai_ky_hop_thu_2.PDF
9 STNMT - Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Tải về: 17-03-14_BC-46-2017-04-STNMT_BC_Giai_quyet_y_kien_cu_tri.pdf
10 Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang Tải về: 17-03-31_Bo_GTVT_tra_loi_kien_nghi_cua_cu_tri_BG.pdf
11 Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri - Sở NNPTNT Tải về: 8_19-5-2017_tra_loi_y_kien_cu_tri-So_NNPTNT.pdf
12 Trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Ngọc Phương-Thôn Ngòi Bún-Đào Mỹ-Lạng Giang Tải về: 7Tra_loi_cua_BHXH_tinh_ve_don_cua_o_Phuong_(Dao_My-LG).pdf
13 Trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Ngọc Phương-Thôn Ngòi Bún-Đào Mỹ-Lạng Giang Tải về: 9Tra_loi_cua_BHXH_tinh_ve_don_cua_o_Phuong_(Dao_My-LG).pdf
14 Trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Ngạn - Số nhà 4, ngõ 141, đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, thành phố Băc Giang Tải về: 10BC_cua_So_LDTBXH_gq_kien_nghi_cua_ba_Ngan_(BG).pdf
15 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: 7_BC_cua_UB_ve_tra_loi_y_kien_cu_tri_ky_3.pdf
    Lên đầu trang