Hoạt động thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Ban VHXH - Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: 4_29-5_Bao_cao_tham_tra_KQGQYKKN_cua_cu_tri_-_VHXH.pdf
2 Phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 15_31-5_Vv_tham_tra_du_thao_NQ_trinh_ky_hop_thu_3-VHXH.pdf
3 Về việc thẩm tra tờ trình về giao bổ sung kinh phí đào tạo nghề đối với các chỉ tiêu đã tuyển sinh và giao kế hoạch phát triển đào tạo nghề năm học 2017-2018 - Ban VHXH Tải về: 21_Tham_tra_to_trinh_DT_nghe_-_VHXH.pdf
4 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tải về: BCTTr_NQ_kham_benh.pdf
5 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên, sửa tên một số tuyến đường và công tình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang Tải về: BCTTr_NQ_ten_duong.pdf
6 Báo cáo thẩm tra giao bổ sung kinh phí tào tạo nghề đối với các chỉ tiêu đã tuyển sinh và giao kế hoạch phát triển đào tạo nghề năm học 2017-2018 cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề công lập của tỉnh Bắc Giang Tải về: 6BCTTr_kinh_phi_DT_nghe.pdf
7 Các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội
8 Báo cáo kết quả thẩm tra mức thu học phí đối với các cơ sở công lập tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018 Tải về: 8_BCKQ_tham_tra_thu_hoc_phi_nam_hoc_2017-2018.pdf
9 Số 85/BC-HĐND: Báo cáo thẩm tra mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2018-2019 Tải về: 27BCTTr-VHXH.pdf
10 Báo cáo Thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII
11 Báo cáo thẩm tra mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh BG năm 2019-2020 Tải về: Bao_cao_tham_tra_muc_thu_hoc_phi_doi_voi_cac_co_so_giao_duc_cong_lap_tren_dia_ban_tinh_BG_nam_2019-2020.pdf
12 Báo cáo kết quả khảo sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh BG giai đoạn 2017-2019 Tải về: Bao_cao_ket_qua_khao_sat_viec_chap_hanh_cac_quy_dinh_phap_luat_ve_xuat_khau_lao_dong_tren_dia_ban_tinh_BG_giai_doan_2017-2019.pdf
13 Báo cáo kết quả thẩm tra việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn....bổ sung ngoài cân đối Tải về: 129.signed.pdf
    Lên đầu trang