Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Giải quyết ý kiến cử tri
Giải quyết ý kiến cử tri

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của Uỷ ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: 0bcub-79-2016-17-signed-vp.pdf
2 Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Tải về: Giai_quyet_y_kien_kien_nghi_cua_cu_tri_sau_ky_hop_2_HDND_tinh.pdf
3 Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) Tải về: 17-03-07_gq_y_kien_cu_tri-gui_GD_TNMT.pdf
4 Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị (gửi UBND tỉnh) Tải về: 17-03-10_ve_viec_giai_quyet_y_kien,_kien_nghi.pdf
5 Về việc khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Tải về: 17-04-03_KS_gq_kien_nghi_cua_cu_tri.pdf
6 Báo cáo kết quả xác minh, giải quyết các kiến nghị của cử tri Tải về: 17-04-17_BCKQ_xac_minh,_giai_quyet_kien_nghi_cua_cu_tri-CA_tinh.pdf
7 Giải quyết vi phạm của Cty Đức Phát, Quỳnh An Tải về: 17-04-26_giai_quyet_vi_pham_cua_Cty_Duc_Phat,_Quynh_An.pdf
8 Thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII - Sở LĐTBXH Tải về: 17-5-12_thuc_hien_ND_tra_loi_chat_van_tai_ky_hop_2_HDND_tinh_khoa_XVIII-LDTBXH.pdf
9 Thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII - Sở Y tế Tải về: 17-5-12_thuc_hien_ND_tra_loi_chat_van_tai_ky_hop_2_HDND_tinh_khoa_XVIII-so_Y_te.pdf
10 Thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII - BHXH tỉnh Tải về: 17-5-15_thuc_hien_ND_tra_loi_chat_van_tai_ky_hop_2_HDND_tinh_khoa_XVIII-BHXH.pdf
11 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII (Báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của TT HĐND tỉnh) Tải về: 17-5-15_BC_tong_hop_KQGQ_kien_nghi_truoc,_sau_ky_hop_thu_hai_HDND_tinh.pdf
12 Báo cáo kết quả giải quyết, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án "Xưởng gia công cơ khí chính xác và lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử" do Công ty TNHH cơ khí Mạ Thiên Đông làm chủ đầu tư Tải về: 17-5-16_BC_GQXL_Cty_Ma_Thien_Dong.pdf
13 Báo cáo kết quả xác minh, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII (của Công an tỉnh) Tải về: 2_BCKQ_xac_minh_gq_kien_nghi_cua_cu_tri_tai_ky_hop_3.pdf
14 Số 193/BC-UBND: Báo cáo tổng hơp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: BCTHGQYKKN_ky_hop_3.pdf
15 Báo cáo Tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
    Lên đầu trang