Cộng tác viên

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Số 12/QĐ-HĐND: Quyết định về việc công nhận Cộng tác viên Cổng thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang Tải về: 4QD-CTV.pdf
2 Quyết định ban hành quy chế làm việc của BBT, tổ thư ký biên tập Công thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang Tải về: Quy_che_lv_BBT-TK_cong_tt.pdf
    Lên đầu trang