Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Cộng tác viên
Cộng tác viên

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Số 12/QĐ-HĐND: Quyết định về việc công nhận Cộng tác viên Cổng thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang Tải về: 4QD-CTV.pdf
2 Quyết định ban hành quy chế làm việc của BBT, tổ thư ký biên tập Công thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang Tải về: Quy_che_lv_BBT-TK_cong_tt.pdf
    Lên đầu trang