Chương trình hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Giang Tải về: Quy_che_lam_viec_cua_VP_HDND_2017.pdf
2 Số 08/TB-VP: Thông báo Lịch công tác tháng 5/2018 Tải về: 2LichCTthang5.pdf
3 Thông báo Lịch công tác tháng 5/2019 Tải về: 11.signed.pdf
    Lên đầu trang