Hoạt động khác của Đảng, Đoàn thể VP HĐND Tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 4/2019, nhiệm vụ tháng 5/2019 Tải về: Ket_luan_ve_ket_qua_cong_tac_lanh_dao_cua_Dang_uy_thang_4.2019,_nhiem_vu_thang_5.2019.pdf
    Lên đầu trang