Chương trình hoạt động HĐND huyện, xã

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa Tải về: hiep_hoa.pdf
2 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Lạng Giang Tải về: lang_giang-CtrGS.pdf
3 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Lục Nam Tải về: luc_nam-CtrGS.pdf
4 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Lục Ngạn Tải về: luc_ngan-CtrGS.pdf
5 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Tân Yên Tải về: tan_yen-CtrGS.pdf
6 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Việt Yên Tải về: Viet_yen-CtrGS.pdf
7 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Yên Dũng Tải về: Yen_Dung-CtrGS.pdf
8 Kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện Yên Thế năm 2017 Tải về: yen_the-CtrGS.pdf
    Lên đầu trang